مو های زائد مردان
, ,

چند وقت یکبار مو های زائد بدن مون رو بزنیم؟ راهنمای مردان

اگه مو های زیر بغل تون رو با تیغ میزنین، هر سه هفته یکبار این کار و تکرار کنین. اگه با دستگاه اصلاح موهای زائد مردان رو میزنین، دو هفته یکبار.